Modernizacja oświetlenia ulicznego gmina Jastrząb

Przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia na terenie gminy Jastrząb wygrała firma Eltast sp. z o.o. z Radomia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana 378 opraw LED wraz z kompletem wysięgników i osprzętem oraz wyniesienie ze stacji transformatorowych 26 szafek sterowniczo - pomiarowych  SON. Modernizacja została dofinansowana ze środków WFOŚiGW.

Wymiana starych rtęciowych opraw spowoduje wygenerowanie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, co pośrednio przyczyni się do redukcji emisji CO2. Realizacja projektu w terminie do 15.10.2017 roku.

Galeria zdjęć: