Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Juchnowiec Kościelny etap II

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Modernizacja oświetlenia ulicznego
w gminie Juchnowiec Kościelny
etap II

498 317,70 03.06.2016
09.12.2016

 
Gmina
Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kość
- opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej
modernizacji 90 pkt sterowania
- wykonanie modernizacji tych pkt