Modernizacja oświetlenia ulicznego – miasto i gmina Morawica

Rozstrzygnięty został przetarg pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica

fot. Studio2.com.pl

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom i w dniu 01.02.2018 roku została zawarta stosowna umowa. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę wraz z montażem opraw, wysięgników i pozostałego osprzętu do wykonania kompleksowej modernizacji oświetlenia.

 

Na terenie gminy są stare wyeksploatowane oprawy rtęciowe oraz sodowe o bardzo dużych mocach, a jednocześnie ze względu na zużycie mają bardzo niskie parametry oświetleniowe.

Szczegółowo przedmiot umowy przewiduje:


- wyniesienie 80 kpl układów sterująco-pomiarowych ze stacji transformatorowych i montaż nowych SO;

- demontaż 1832 szt istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych;

- montaż 1832 szt nowych opraw oświetleniowych LED Philips wraz z osprzętem;

- demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami 93 szt;

- montaz nowych słupów wraz z wsiegnikami i oprawami parkowymi LED 93 kpl;

Kompleksową obsługę logistyczno - zaopatrzeniową zapewni Hurtownia Eltast z Radomia.