Modernizacja oświetlenia ulicznego – Miasto i Gmina Koziegłowy

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego pn, : „ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy ‘’

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Eltast Radom, która w terminie do 16.06.2017 roku dokona wymiany ponad 1100 opraw. Zostaną zdemontowane stare oprawy rtęciowe i sodowe a w ich miejsce Eltast zainstaluje oprawy LED Philips wraz kompletnym osprzętem: wysięgniki z przewodami zasilającymi, gniazda bezpiecznikowe oraz zaciski sieciowe.

Wszystkie prace będą wykonywane przez specjalistyczne brygady Eltast w technologii pod napięciem PPN.

Modernizacja realizowana jest w programie „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.