Modernizacja oświetlenia ulicznego – miasto i gmina Chęciny

Rozstrzygnięty został przetarg pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Chęciny

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom i w dniu 07.02.2018 roku została zawarta umowa na wykonanie tej modernizacji. Na terenie gminy są stare wyeksploatowane oprawy rtęciowe oraz sodowe o bardzo duzych mocach, a jednocześnie ze względu na zużycie mają bardzo niskie parametry oświetleniowe.Szczegółowo przedmiot umowy przewiduje:

- wyniesienie 52 kpl układów sterująco-pomiarowych ze stacji transformatorowych i montaż nowych szaf sterujących SO;

- demontaż 1450 szt istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych;

- montaż 1450 szt nowych opraw oświetleniowych LED Philips wraz z osprzętem;

Kompleksową obsługę logistyczno - zaopatrzeniową zrealizuje Hurtownia Elektryczna Eltast z Radomia

Wszystkie pozostałe informacje wraz z wypowiedzią Burmistrza, p. Roberta Jaworskiego na temat modernizacji oświetlenia na terenie gminy Chęciny znajdziemy w publikacji na portalu checiny.pl KLIK