Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wleń

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Modernizacja oświetlenia drogowego
w gminie Wleń wraz z zapewnieniem
finasowania wykonanych prac – zaprojektuj i wybuduj

982 800,00 07.07.2016
07.03.2017


 
Gmina Wleń Plac
Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
- opracowanie dokumentacji
projektowej
- wymiana opraw
- wymiana wysięgników
- finansowanie inwestycji