Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łódź

PGE Dystrybucja Łódź 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łódź

685 110,00 27.08.2012
19.10.2012
PGE Dystrybucja Łódź
Oddział Łódź – Miasto
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
tel. (42) 675 17 37
Materiały zamawiającego
1500