Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gorzyce

Tauron Dystrybucja GZE S.A. 

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Gorzyce

265 863,27 02.03.2012
30.05.2012
Tauron Dystrybucja GZE S.A.
ul. Portowa 14a
44-100 Gliwice
tel. (32) 30 32 215
Materiały zamawiającego
1322