Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łodzi

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łodzi

829 266,00 09.07.2015
06.11.2015
 
PGE Dystrybucja S.A.
O/Łódź-Miasto
ul. Tuwima 58, 90 – 021 Łódź
t: (42) 675 31 37
749