Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łodzi

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Łodzi

860 877,00 01.10.2014
24.12.2014
 
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Miasto
ul. Tuwima 58
90-021 Łódź
t (42) 675-15-85
1200