Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice

Gmina Krzepice w przetargu nieograniczonym wybrała wykonawcę na realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020. Najlepsza okazała się oferta firmy Eltast Radom, która ma być zrealizowana do 30.07.2018 roku.

W dniu 27.12.2017 została podpisana umowa, która precyzuje przedmiot zamówienia:- wymiana 920 szt istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED / 821 szt na liniach napowietrznych, 99 szt na liniach kablowych/

- wymiana przewodów w wysięgnikach

- wymiana gniazd bezpiecznikowych i pozostałego osprzętu.