Modernizacja oświetlenia – Gmina Czarna Białostocka

„ Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka ‘’ to przedmiot zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowa modernizacje oświetlenia

fot. J. Grabowski

W ramach najkorzystniejszej oferty, firmy Eltast. Firma wykona następujące prace:
- wykonanie projektu modernizacji oświetlenia
- dostawa i wymiana 1374 opraw oświetleniowych LED
- dostawa i wymiana 1195 wysięgników
- dostawa i wymiana 48 sztuk układów sterujących oświetleniem
- montaż i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania
Nas realizację tej modernizacji gmina uzyskała dofinansowanie z funduszy europejskich.