Modernizacja i konserwacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Konopnica

Gmina Konopnica

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Modernizacja i konserwacja
systemu oświetlenia drogowego
na terenie gminy Konopnica
620 481 29.06.2009
30.09.2009
Gmina Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica
569