Miasto i Gmina Warka - modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Warka. Spośród dwóch złożonych ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. Radom. 

Bardzo duży zakres modernizacji oraz trudne wymogi SIWZ, głównie w zakresie terminu wykonania całego projektu, spowodowały, że niewiele firm zdecydowało się podjąć ryzyko uczestnictwa w tym przetargu. Przy stałym terminie zakończenia robót, możliwość ich rozpoczęcia była możliwa dopiero po oficjalnym zawiadomieniu przez Gminę o otrzymaniu finansowania z WFOŚiGW, co może w praktyce skrócić bardzo mocno czas realizacji.Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż 2778 sztuk opraw LED oraz wyniesienie ze stacji transformatorowych układów pomiarowych i sterujących wraz z montażem 62 sztuk nowych szafek sterujących SO.

 

Całe zadanie ma zostać zrealizowane do 15 grudnia 2016 roku.Modernizacja oświetlenia ulicznego spowoduje obniżenie energochłonności zainstalowanych opraw oświetleniowych. Wdrożenie nowoczesnego systemu oświetlenia ulicznego, w którym zastosowane zostaną energooszczędne oprawy diodowe LED Philips o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych, wygeneruje obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, w pierwszym rzędzie prze znaczące obniżenie mocy zainstalowanej. Efekt ten zostanie jeszcze dodatkowo wzmocniony przez zastosowanie w oprawach zintegrowanych reduktorów mocy oraz zegarów astronomicznych w układach sterowania systemem oświetlenia. Wszystkie te działania doprowadzą do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, mierzonych w setkach ton rocznie.Modernizacja oświetlenia ulicznego obejmie cały teren miasta i gminy Warka, a wykaz miejscowości w których będą prowadzone roboty to:: miasto Warka, Nowe Biskupice, Stare Biskupice, Bończa, Branków, Brzezinki, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gąski, Gośniewice, Grażyna, Grzegorzewice, Hornigi, Kalina, Kazimierków, Klonowa Wola, Konary, Krześniaków, Laski, Lechanice, Magierowa Wola, Michalczew, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów Parcela, Murowanka, Nowa Wieś, Opożdżew, Ostrołęka, Ostrówek, Palczew, Palczew Parcela, Piaseczno, Pilica, Podgórzyce, Prusy, Przylot, Stara Warka, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże.Obsługa zaopatrzeniowa i logistyczna tej kompleksowej modernizacji oświetlenia będzie zapewniona przez hurtownię elektryczną Eltast Radom.