Miasto i Gmina Stąporków – rozbudowa oświetlenia ulicznego

W przetargach na rozbudowę systemu oświetlenia w gminie Stąporków wybrano jako najkorzystniejszą oferty firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o. z Radomia. W ramach tych realizacji zostaną zbudowane dwie linie n/n napowietrzne, które zapewnią dodatkowe oświetlenie w miejscowościach Lelitków oraz Nadziejów. Projekty maja być wykonane w terminach do 30.09.2016 pierwszy i do 30.10.2016 drugi 

Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w sposób zdecydowany poprawi komfort mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa. Gmina Stąporków sukcesywnie rozbudowuje i usprawnia oświetlenie uliczne, wcześniej realizowane były duże dobudowy na ul. Górniczej, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego z łącznikiem do ul. 1000 – lecia http://www.eltast.pl/pl/modernizacjaoswietlenia/staporkow-–-budowa-oswietlenia-drogowego,999.html

Wszystkie materiały konieczne do realizacji projektu oświetlenia w Gminie Stąporków: słupy energetyczne, oprawy oświetleniowe, wysięgniki, przewody energetyczne i instalacyjne, osprzęt sieciowy n/n oraz obsługę logistyczną zapewni hurtownia oświetlenia Eltast Radom ul. Toruńska 9.