Gowarczów konserwacja systemu oświetlenia ulicznego

Oferta firmy Eltast została wybrana w przetargu na utrzymanie i bieżącą konserwację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gowarczów 

 

Umowa została zawarta na okres ponad 12 miesięcy i będzie obowiązywać do 31.12.2017 roku. Brygady serwisowe firmy Eltast będą mieć pod opieką wszystkie punkty świetlne oraz system sterowania oświetleniem ulicznym.