Gmina Zakrzew - kompleksowa konserwacja i utrzymanie systemu oświetlenia na terenie gminy

Oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom, specjalizującej się w modernizacjach i konserwacji oświetlenia ulicznego, została wybrana jako najbardziej korzystna w przetargu na: " Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrzew

Firma Eltast, w ramach konserwacji ma zapewnić sprawne funkcjonowanie 1500 opraw oświetlenia ulicznego i drogowego oraz wszystkich punktów sterowania.


Zakres konserwacji i utrzymania oświetlenia obejmuje:
- wymiana źródeł światła
- naprawa opraw oświetleniowych
- wymiana uszkodzonych gniazd bezpiecznikowych
- wymiana uszkodzonych wkładek bezpiecznikowych
- naprawa i wymiana uszkodzonych elementów sterowania oświetlenia
- inne prace związane z prawidłowym działaniem systemu oświetlenia ulicznego

 

Zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe, źródła światła, przewody, wysięgniki słupowe, zaciski liniowe, oraz pozostały osprzęt elektryczny i sterujący  zapewni specjalizująca się w obsłudze zaopatrzeniowej i logistyce hurtownia elektryczna Eltast Radom.

 

Umowa będzie obowiązywała od 20.01.2017 do 20.01.2018 roku