Gmina Zabłudów - kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego

Nieograniczony Przetarg na wykonanie zadania: „ Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów realizowana w strategii ZIT BOF, projekt pn. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Zabłudów” został rozstrzygnięty przez Urząd Miasta i Gminy Zabłudów 

Najlepsza okazała się oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast z Radomia.

W dniu 5 września 2016 w Urzędzie Miasta i Gminy Zabłudów została podpisana umowa na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego.

W ramach tego projektu zostanie wykonana kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia:
- dostawa i wymiana opraw LED 1286 szt
- dostawa i wymiana wysięgników 1219 szt
- dostawa i wymiana szafek sterujących SO 63 szt
- instalacja i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania

 

fot. commons.wikimedia.org

 

Całość modernizacji oświetlenia zostanie zrealizowana w terminie od 05.09.2016 do 05.01.2017 za kwotę 2 232 450 zł. Oprawy oświetleniowe LED oraz inteligentny system sterowania dostarczy firma Philips.

Zastosowanie energooszczędnych opraw LED Philips w miejsce starych, wyeksploatowanych opraw rtęciowych i sodowych o dużych mocach, w sposób zdecydowany poprawi jakość oświetlenia oraz jego parametry ekonomiczne. Bardzo znacząca redukcja mocy zainstalowanej wpłynie także na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Instalacja i wdrożenie Inteligentnego Systemu Sterowania poprawi jeszcze efektywność tych działań i umożliwi kompleksowe zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.

Warto podkreślić, że jest to jeden z pierwszych projektów realizowanych w tym roku w Polsce w ramach strategii ZIT w programie gospodarki niskoemisyjnej.

fot. polskaniezwykła.pl

 

Obsługę logistyczną oraz dostawę wszystkich materiałów na realizacje tej inwestycji zagwarantuje hurtownia elektryczna Eltast Radom.