Gmina Wleń modernizacja oświetlenia ulicznego - finansowanie i spłata z oszczędności

Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana jako wykonawca kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wleń

W dniu 7 lipca 2016 roku została podpisana Umowa na modernizację oświetlenia. Roboty na kwotę ok. jednego miliona złotych będą wykonywane w terminie od 07.07.2016 do 07.03.2017 roku. CZE Eltast wykona dokumentację projektową, w ramach której nastąpi wymiana opraw energochłonnych oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED firmy Philips. W

Wykonawca sfinansuje całą inwestycję a jej spłata nastąpi z wygenerowanych oszczędności. W dotychczasowej praktyce modernizacji oświetlenia, firma Eltast zrealizowała już ponad 100 kompleksowych modernizacji miast i gmin w takim modelu finansowania.