Gmina Jedlnia Letnisko - dobudowa oświetlenia ulicznego

W gminie Jedlnia Letnisko kilka ulic i miejscowości otrzyma nowe oświetlenie drogowe

W ramach rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego gminy wybudowane zostaną nowe linie napowietrzne oświetlenia ulicznego w Rajcu Szlacheckim oraz linia kablowa w miejscowości Wrzosów przy ulicy Chabrowej. W ramach tych robót zainstalowanych zostanie kilkanaście słupów, kilka kilometrów przewodu AsXSn, odcinek linii kablowej oraz kilkanaście kpl opraw LED z wysięgnikami i osprzętem.

Wszystkie prace wykona firma Eltast, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zadania 30.08.2016 do 29.09.2016. Wszystkie prace związane z montażem słupów zostaną wykonane specjalistycznym świdroustawiaczem, którym od kilku miesięcy dysponuje firma Eltast.

 

Obsługę logistyczna inwestycji zapewni hurtownia elektryczna Eltast, która dostarczy wszystkie materiały elektryczne: słupy ŻN, oprawy oświetleniowe LED, wysięgniki, kabel AsXSn, kabel ziemny YAKY, skrzynki oświetleniowe SON oraz osprzęt elektryczny do montażu linii napowietrznych i kablowych zapewni hurtownia elektryczna Eltast.