Gmina Chlewiska - modernizacja oświetlenia drogowego LED

Gmina Chlewiska w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą „ Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Chlewiska – dostawa i wymiana grupowa opraw oświetlenia ulicznego”, wybrała jkao najbardziej korzystną ofertę Centrum Zaopatzrenia Energetyki Eltast Radom sp. z o.o 

Przedmiotem przetargu jest grupowa wymiana istniejących konwencjonalnych opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED. W efekcie zrealizowania tego projektu na terenie całej Gminy Chlewiska pojawi się 907 opraw LED Philips, których eksploatacja w znaczny sposób poprawi funkcjonowanie systemu oświetlenia Gminy zarówno w wymiarze ekonomicznym, jakościowym oraz ekologicznym. Zastosowanie energooszczędnych opraw LED wygeneruje oszczędności rzędu 45-50% oraz w sposób istotny ograniczy emisję CO2. Całość zadania ma zostać wykonan do 15.11.2016 roku.

 

Wszystkie materiały dostarczy hurtownia elektryczna Eltast Radom ul Toruńska 9.