Eltast liderem modernizacji oświetlenia ulicznego w Polsce

Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Radom, jest liderem modernizacji oświetlenia ulicznego w Polsce. Radomska firma wygrała w 2017 roku kilkanaście przetargów na kompleksowe modernizacje oświetlenia ulicznego miast i gmin, co przełożyło się na wymianę i montaż ponad 16 tysięcy opraw drogowych LED. Żadna inna firma nawet nie zbliżyła się do tego wyniku. A dodatkowo w ramach modernizacji oświetlenia, brygady montażowe Eltast zamontowały także kilkaset szaf sterowniczych SO, wykonały kilkanaście kilometrów linii oświetleniowych kablowych i napowietrznych oraz zainstalowały i wdrożyły kilka systemów inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym.

Już w mroźnym i śnieżnym styczniu, ekipy Eltast pojawiły się na Dolnym Śląsku, aby zmodernizować oświetlenie uliczne miasta i gminy Wleń. W miejsce starych energochłonnych opraw rtęciowych i sodowych, pojawiło się 540 nowoczesnych opraw LED. Inwestycja została w 100% sfinsowana przez firmę Eltast, a gmina będzie ją spłacać przez kilka lat z uzyskanych oszczędności.
Kolejna nowatorska realizacja modernizacji oświetlenia ulicznego, to kompleksowa wymiana oświetlenia w formule: zaprojektuj - sfinansuj - wybuduj w gminie Parysów w woj. mazowieckim. Był to pierwszy tego typu projekt w Polsce, realizowany w modelu PPP (Partnerstwa Publiczno Prywatnego), w którym Eltast jako partner prywatny sfinansował inwestycję i przez kolejne 10 lat będzie zarządzał systemem oświetlenia na terenie całej gminy.
 
Z Parysowa, część brygad przeniosła się ponownie na Dolny Śląsk, aby w dwóch etapach realizować modernizację oświetlenia miasta i gminy Mirsk. W I etapie zmodernizowano 1600 opraw, a efektem tego jest energooszczędny system oświetlenia wyposażony w nowoczesne oprawy LED Philips. W II etapie wykonano kilka kilometrów linii oświetleniowych kablowych i zainstalowano ponad 100 szt nowych słupów i opraw LED. W Mirsku też zastosowany został model finansowy TPF (Finansowanie przez stronę trzecią) ze spłatą z oszczędności, a Eltast poza funkcją generalnego wykonawcy, także finansował w 100% ten projekt.

Z Dolnego Śląska Eltast przeniósł się na chwilę do gminy Chynów (mazowieckie), aby zrealizować projekt modernizacji oświetlenia hali sportowej. W miejsce starych rtęciowych opraw, które generowały ogromne koszty energii elektrycznej i eksploatacji, zamontowane zostały oprawy LED, dzięki czemu został uzyskany bardzo dobry efekt jakości oświetlenia oraz efekt ekonomiczny, ponieważ moc zainstalowaną zredukowano o blisko 60%. 


Dwa kolejne projekty, to gminy w woj śląskim: Koziegłowy ok.1200 opraw oraz Ciasna 621 opraw – realizowane w ramach programu RPO z dofinansowaniem unijnym na poziomie 85%.

  
 

 Po województwie śląskim skok na drugi koniec Polski do miasta i gminy Czarna Białostocka. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektu, wyniesieniem ze stacji transforamtorowych układów pomiarowych i sterowania oraz montażem nowych szaf SO, a także zaprojektowaniem i montażem systemów redukcji mocy biernej pojemnościowej. Łącznie w tej realizacji zamontowanych zostało blisko 1400 opraw LED oraz kilkadziesiąt szaf SO z redukcją mocy biernej. Projekt był realizowany w ramach programu RPO województwa podlaskiego, dzięki któremu gmina uzyskała dofinansowanie unijne w wyoskości 85%. 


 
W tym samym czasie inne brygady Eltast realizowały projekty budowy linii oświetleniowych napowietrznych na terenie gminy Jastrzębia k. Radomia, polegajacych na montażu blisko 140 słupów energetycznych, montażu kabli ASxSn oraz opraw oświetlenia ulicznego LED i osprzętu.

 
Przyszedł także czas na kolejne realizacje bliżej "domu", tym razem była to kompleksowa modernizacja gminy Masłów, gdzie przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie modernizacji, wymiana 1195 opraw na ulicach i drogach całej gminy, wymiana wszystkich szaf sterowniczych SO oraz wykonanie kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Projekt był wspomagany środkami unijnymi w wysokości 85% w ramach RPO woj. świętokrzyskiego.

 

Z gminy Masłów nastąpił powrót na teren województwa mazowieckiego, gdzie firma Eltast zrealizowała:

- modernizację oświetlenia ulicznego gminy Jastrząb III etap – blisko 400 opraw LED oraz montaż SO;- modernizację oświetlenia gminy Rusinów – 633 oprawy oraz wyniesienie układów pomiarowych wraz montażem nowych szaf SO.

Te modernizacje  dofinansowane zostały z środków WFOŚiGW.

 

Kolejna modernizacja oświetlenia drogowego to gmina Sobolew (woj. mazowieckie) polegająca na wykonaniu projektu oraz  wymianie blisko 500 starych opraw na nowoczesne oprawy LED. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Eltast w listopadzie i grudniu. Ponowny powrót części brygad firmy Eltast na teren woj. śląskiego, tym razem na dłuższy pobyt związany z realizacją trzech projektów modernizacji oświetlenia, wszystkie w ramach dofinansowania unijnego RPO woj. śląskiego.

- Miasto Myszków: wymiana 1606 opraw LED oświetlenia ulicznego, wraz z wymianą wysięgników i osprzętu;

- Gmina Dąbrowa Zielona: wymiana 663 opraw ulicznych LED;

- Miasto i gmina Blachownia: wymiana 1512 opraw ulicznych LED.

 

Końcówka roku obfitowała jak zwykle w kolejne realizacje:

- Miasto Siemianowice Śląskie: wymiana 1000 opraw LED w I etapie realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym RPO (Regionalny Program Operacyjny)  woj. śląskiego;

- Gmina Strawczyn: wymiana 800 opraw LED w pierwszym etapie realizacji projektu kompleksowej modernizacji oświetlenia wraz z redukcją mocy biernej pojemnościowej i wdrożeniem Inteligentnego Systemu Sterowania, projekt realizowany z dofinansowaniem unijnym RPO woj. świętokrzyskiego.


Tradycyjnie już w grudniu, na zlecenie Tauron modernizacja oświetlenia gminy Gogolin (opolskie) - wymiana 1097 starych opraw na oprawy uliczne LED wraz z wysięgnikami i osprzętem.


Ostani kwartał roku, to także sukcesy firmy Eltast w nowych wygranych przetargach i podpisane umowy na realizacje w 2018 roku:

- II etap modernizacji oświetlenia miasta Siemianowice Śląskie (woj. śląskie): 1018 opraw ulicznych i parkowych LED;

- II etap modernizacji oświetlenia gminy Strawczyn (woj. świętokrzyskie): 1417 opraw ulicznych LED;

- modernizacji oświetlenia miasta i gminy Kłobuck: 2276 opraw LED (woj. śląskie);

-  modernizacji oświetlenia gminy Krzepice: 821 opraw ulicznych LED (woj. śląskie);

- modernizacji oświetlenia miasta i gminy Międzychód:  700 opraw ulicznych LED (woj. wielkopolskie).