Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LE na terenie gminy Ciasna”

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający zakres umowy

Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna”

697 011,98 26.04.2017
30.09.201


 

 

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

 

- dostawa i wymiana opraw na LED
621 szt.
- dostawa i wymiana wysięgników
254 - szt.