Busko-Zdrój: kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego LED

Gmina Busko-Zdrój w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój" wybrała firmę Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast jako wykonawcę tego projektu 

Eltast wykona modernizację oświetlenia w ramach programu SOWA.

Blisko 5000 szt opraw oświetlenia ulicznego Led Philips, ponad 125 km przewodów AsXSn, 159 szaf sterowniczych - to wszystko za kwotę 8 mln 375 tysięcy zł firma Eltast zainstaluje w ramach tego projektu.

Specjalizująca się w kompleksowej obsłudze zaopatrzeniowej i logistyce hurtownia elektryczna Eltast z Radomia, zapewni dla realizacji tego projektu zaopatrzenie we wszystkie materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe LED, przewody, wysięgniki słupowe, szafki sterownicze oraz pozostały osprzęt elektryczny.

Wszystkie prace mają być zrealizowane w trzech etapach z zakończeniem całości robót do 30.09.2015.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu 29.10. 2014 w siedzibie Urzędu w Busku-Zdrój.

Na zdjęciach: Waldemar Sikora - Burmistrz, Tomasz Mierzwa - Z-ca Burmistrza, Artur Tokarz - Skarbnik oraz Stefan Tatarek - Prezes Eltast w trakcie podpisywania umowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty