Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Marka i skrzyżowania ul. Inowłodzkiej z ul. Skłodowskiej w Opocznie

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Marka i skrzyżowania ul. Inowłodzkiej z ul. Skłodowskiej w Opocznie

61 805,13 19.05.2011
30.09.2011
Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno
17