Budowa oświetlenia ulic Orzeszkowej, Lelewela, Kołłątaja W Radomiu

 Miejski Zarząd Dróg w Radomiu

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw
Budowa oświetlenia ulic Orzeszkowej, Lelewela, Kołłątaja W Radomiu 58.600 06.06.2000-23.07.2000 Miejski Zarząd Dróg w Radomiu ul. Kalińska 4/6 tel.(048) 63-14-50 22