Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo na terenie Gminy Kapinos

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo na terenie
Gminy Kapinos

106 698,82 10.04.2013
10.05.2013

 
Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
tel.( (22) 725 00 40
 33