Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jedlnia Letnisko

Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia brutto (złotych) Termin realizacji Zamawiający ilość opraw

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach .Jedlnia Letnisko, ul. Lelewela, ul. Słupicka,
ul. Traugutta, ul. Ciemna,
w miejscowości Groszowice-
-Choiny i Cudnów” na terenie Gminy Jedlnia Letnisko

201 398,71 16.10.2015
11.12.2015
 
Gmina Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia Letnisko
t: (48) 370 84 70
68

 

 ZOBACZ REKOMENDACJĘ