Przykładowe rekomendacje

Zabudowanie złączy sterowniczo – pomiarowych SO na 15 stacjach transformatorowych na terenie gminy Skaryszew Zabudowanie złączy sterowniczo – pomiarowych SO na 15 stacjach transformatorowych na terenie gminy Skaryszew

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Secemin Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Secemin

Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle „Łódzkie II” w Koluszkach Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle „Łódzkie II” w Koluszkach

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mykanów Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mykanów

Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomyśl w gminie Nowy Tomyśl Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomyśl w gminie Nowy Tomyśl

Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wieluń

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z uzupełnieniami na terenie Miasta i Gminy Daleszyce Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z uzupełnieniami na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

Wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stromiec Wykonanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stromiec

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice

Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty Modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Projekt , modernizacja i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Żółkiewka Projekt , modernizacja i przebudowa systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Żółkiewka

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kiełczygłów

Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Babice

Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie  gminy Chlewiska oraz konserwacja oświetlenia Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chlewiska oraz konserwacja oświetlenia

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pilica Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pilica

Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa oraz dowieszenie brakujących opraw Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa oraz dowieszenie brakujących opraw

Dostaw i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec nad Wisłą Dostaw i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec nad Wisłą

Realizacja energooszczędnego remontu systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Boćki Realizacja energooszczędnego remontu systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Boćki

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów finansowanie inwestycji : 62 m-ce konserwacja - 1051 – 36 m-cy Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Waśniów finansowanie inwestycji : 62 m-ce konserwacja - 1051 – 36 m-cy

Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szydłowiec i wykonanie konserwacji systemu oświetlenia  dla wszystkich punktów świetlnych Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szydłowiec i wykonanie konserwacji systemu oświetlenia dla wszystkich punktów świetlnych

Wymiana opraw oświetleniowych na obszarze miasta Rybnik Wymiana opraw oświetleniowych na obszarze miasta Rybnik

Przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Mirzec Przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Mirzec

Wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Oksa Finansowanie inwestycji Wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Oksa Finansowanie inwestycji

Realizacja energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Jasionówka Realizacja energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Jasionówka

Wykonanie przebudowy urządzeń oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Malczyce Wykonanie przebudowy urządzeń oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Malczyce

Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Małogoszcz Finansowanie inwestycji i konserwacja oświetlenia ulicznego Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Małogoszcz Finansowanie inwestycji i konserwacja oświetlenia ulicznego

Wymiana opraw oświetlenia drogowego  na terenie gminy Stoczek Łukowski Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Stoczek Łukowski

Wykonanie przebudowy urządzeń oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Miękinia Wykonanie przebudowy urządzeń oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Miękinia